Tietosuojaseloste

Kuopion Lihashuolto Logo

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuopion lihashuolto
Y-tunnus: 2695320-5
Osoite: Koljonniemenkatu 2.
Postinumero: 70100
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 0447110380
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Kuopion lihashuolto
Nimi: Eetu Tolvanen
Osoite: Koljonniemenkatu 2.
Postinumero: 70100
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 0447110380
Sähköposti: [email protected]

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Kuopion lihashuolto
Nimi: Eetu Tolvanen
Osoite: Koljonniemenkatu 2
Postinumero: 70100
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 0447110380
Sähköposti: [email protected]

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan hoitohistorian hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä suoramarkkinointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite ja hoito/käyntihistoria.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. IP tiedot
Kuopion lihashuollon käyttämässä ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Tehden-järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.